about llse Iseger / over Ilse Iseger


Ilse Iseger 1953 – 2017

Light, colour and warmth

What world is reflected in Ilse Iseger’s work? She herself never provided any clarification, other than that she just painted what she saw. Ilse Iseger has always taken a completely autonomous position, strictly following her own course. Technically she knew exactly what she was doing, but artistically intuition was her sole guide. Through her canvases, shifting between abstract expressionism and figurative impressionism, we look through her eyes onto a world  in which every dawn promises a sunny day without exactly knowing what is reflected here, other than her own inner self. 

Ilse Isegers work is not exemplary of any art movement nor school, nor does it represent any socio-political development or era. At least, that is what I always used to think until she was no longer there.

 Only after her demise (December 2017) I realized that her work was a counterforce, thus by all means part of our day and age. A reaction to a world in which opinions, disaster, technological developments and hypes succeed each other at an ever increasing speed and determine the topics of today. In such a world Ilse Iseger could work for hours on the abstraction of branches on a tree, or the cloudy skies above the sea. She recorded a timeless world; forms and colours free of judgement, figurative or not, which let the audience roam in its own universe – but always with a compass pointing towards the light. An Iseger offers hope and celebrates the beauty of existence in all its imperfection and without becoming sentimental. Such is the relationship between Ilse Iseger’s world and ours.

Her hand and her view on the world are recognizable at all times, from the smallest animal portrait to the biggest abstract canvas. And now that we sadly know for sure there will never be any more new works, Ilse’s paintings have become all the more precious and dear.

Ilse Iseger (1953 – 2017) lived and worked in Amsterdam. She studied at the Amsterdamse Academie voor Beeldende Vorming and the University of Fine Arts in Mendocino, Ca., USA.

Jeroen Kramer

Licht, kleur en warmte

Welke wereld weerspiegelt zich in het werk van Ilse Iseger? Zelf heeft ze nooit enige duiding verstrekt, behalve dat zij slechts schilderde wat zij zag. llse Iseger heeft zich altijd volstrekt autonoom opgesteld, haar eigen koers volgend zonder leidraad. In technische zin wist ze precies waar ze mee bezig was, maar inhoudelijk was intuïtie haar enige gids. Via haar doeken, bewegend tussen abstract expressionisme en figuratief impressionisme, kijken wij met haar ogen naar een wereld waarin elke ochtend een zonnige dag belooft zonder te weten wat hier weerspiegeld wordt, anders dan haar eigen innerlijk.

Ilse Iseger vertegenwoordigt stroming noch school, is geen exponent van een maatschappelijke ontwikkeling, noch exemplarisch voor enig tijdsgewricht. Althans, zo heb ik dat altijd gezien, totdat zij er niet meer was.

Pas na haar dood (december 2017) drong het tot mij door dat haar werk een tegenkracht was. En dus wel degelijk deel van ons tijdsgewricht.  Een reactie op een wereld waarin opinies, rampspoed, technologische ontwikkelingen en hypes elkaar in een steeds hoger tempo opvolgen en het gesprek van de dag bepalen. In die wereld kon Ilse Iseger zich urenlang bezighouden met het abstraheren van boomtakken, of de wolkenhemel boven de zee. Ze legde een tijdloze wereld vast; oordeelloze vormen en kleuren – al dan niet figuratief – die de kijker laten dwalen in zijn eigen universum, maar altijd met een kompas dat naar het licht wijst. Een Iseger biedt hoop en viert de schoonheid van het bestaan – in al zijn imperfectie en zonder vals sentiment. Dat is de relatie tussen Ilse Isegers wereld en de onze.

Haar handschrift en haar blik op de wereld zijn onmiskenbaar, van het kleinste dierenportretje tot het grootste abstracte doek. En in de droeve zekerheid dat er nooit meer nieuw werk bij zal komen, zijn Ilse Isegers schilderijen des te kostbaarder en dierbaarder geworden.

Ilse Iseger (1953 – 2017) woonde en werkte in Amsterdam. Ze studeerde aan de Amsterdamse Academie voor Beeldende Vorming en de University of Fine Arts in Mendocino, Ca., USA.

Jeroen Kramer