about llse Iseger / over Ilse Iseger


Ilse Iseger 1953 – 2017

Does Ilse Iseger’s work reflect the perennial Dutch craving for light and warmth? Could be – though it might just as well be her own warm self.

Ilse herself never provided any clarification, other than that she just painted what she saw. In any case, her work, shifting between abstract expressionism and figurative impressionism, is colourful and warm, opening windows onto a world in which every dawn promises a sunny day. 

Is it Ilse’s consistent refusal to be held accountable for her artistic choices that has always kept her under the radar of museums, press and fancy art galleries? Or simply that curators and art critics have no idea what to make of her?

Ilse has always occupied a completely autonomous position, following her own course on an intuitive compass. Her work is not exemplary of any art movement nor school, nor does it represent any socio-political development or era. In an unchartered constellation, Iseger’s oeuvre forms a universe of its own. An Iseger is what it is, and what you see is what you get: in any case unmistakably an original Iseger. Her hand and her view on the world are recognizable at all times, from the smallest animal portrait to the biggest abstract canvas.

Ilse herself was never remotely concerned about her obscure position in the artistic firmament. She contented in reaching her audience via the walls of libraries, restaurants and theatres, through facebook and instagram. Aficionados appreciate Iseger’s paintings for what they are and evoke, pur sang and without information leaflet. Her work celebrates the beauty of existence in all its imperfection and without becoming sentimental. Ilse’s view on the world is positive without frills – full of energy and lust for life. 

And now that we sadly know for sure there will never be more new works, Ilse’s paintings have become all the more precious and dear.

Ilse Iseger (1953 – 2017) lived and worked in Amsterdam. She studied at the Amsterdamse Academie voor Beeldende Vorming and the University of Fine Arts in Mendocino, Ca., USA.

 

Weerspiegelt Ilse Iseger’s werk de eeuwige Hollandse hunkering naar licht en warmte? Misschien – al kan het ook gewoon haar warme persoonlijkheid zijn.

Zelf heeft de schilder nooit enige duiding verstrekt, behalve dat zij slechts schilderde wat zij zag. Ilse’s werk, bewegend tussen abstract expressionisme en figuratief impressionisme, is hoe dan ook kleurrijk en warm, als vensters op een wereld waarin elke ochtend een zonnige dag belooft. 

Is het haar consequente weigering tot het afleggen van artistieke verantwoording waardoor ze altijd onder de radar van musea, pers en chique galeries is gebleven? Of is het het simpele feit dat de curator en de recensent zich eenvoudigweg geen raad weten met haar?

Ilse heeft zich altijd volstrekt autonoom opgesteld, haar eigen koers volgend op een intuïtief kompas. Zij vertegenwoordigt stroming noch school, is geen exponent van een maatschappelijke ontwikkeling, noch exemplarisch voor enig tijdsgewricht. In een sterrenstelsel dat nooit in kaart is bracht, vormt Ilse’s oeuvre haar eigen universum.  Een Iseger is wat het is, en wat je ziet is wat je krijgt: hoe dan ook een echte Iseger. Want haar handschrift en haar blik op de wereld zijn onmiskenbaar, van het kleinste dierenportretje tot het grootste abstracte doek. 

Om haar obscure positie aan het artistieke uitspansel  heeft Ilse zelf nooit iets gegeven. Zij bereikte haar publiek via de muren van bibliotheken, restaurants en theaters. Via facebook en instagram. En vond dat prima. Liefhebbers waarderen haar doeken louter om wat ze zijn en teweegbrengen, pur sang en zonder bijsluiter.  Haar werk viert de schoonheid van het bestaan in al zijn imperfectie en zonder sentimenteel te worden. Ilse’s blik op de wereld is positief, maar zonder franje –  een en al energie en levenslust.

En in de droeve zekerheid dat er nooit meer nieuw werk bij zal komen, zijn Ilse’s schilderijen des te kostbaarder en dierbaarder geworden.

Ilse Iseger (1953 – 2017) woonde en werkte in Amsterdam. Ze studeerde aan de Amsterdamse Academie voor Beeldende Vorming en de University of Fine Arts in Mendocino, Ca., USA.